(c)opyright Stichting Naardens Podium 2009-2010
info@naardenspodium.nl

 Deze website van Naardens Podium zal binnenkort ophouden te bestaan. Er zal nog worden bekend gemaakt langs welke weg subsidie kan worden aangevraagd bij het Steunfonds Toneelgroep De Vesting.
  
Op de pagina "Wie zijn wij?" vind u de voorwaarden voor het aanvragen van een subsidie uit het 
Steunfonds Toneelgroep De Vesting

Via het Aanvraagformulier Steunfonds kunt u een aanvraag indienen.

 

 

      
Laatste Nieuws

Bijgewerkt op 18 nvember 2015

Het was een warme, intieme herdenking met diepgevoelde en dankbare herinneringen
aan onze voorzitter en geliefde toneelvriend Roel de Haan.  Op de pagina Nieuws staat een uitgebreid In Memoriam.

Roel liet zelf een afscheidswoord na, dat wij hier graag citeren. 

Mijn leven was een feest,
het heeft mij aan niets ontbroken.
Nu u dit leest, is het voor mij mooi geweest.
Landen bezocht en wateren bevaren.
Maar één plek heb ik altijd ontlopen.
Daar ga ik nu heen
want dat had ik nog tegoed als prijs.
Ik kom ook niet terug want dit is mijn laatste
en misschien wel de mooiste reis

Roel

Op maandag 9 november is onze voorzitter Roel de Haan rustig ingeslapen na een korte maar heftige ziekteperiode.
De crematie vindt plaats in Leusden op maandag 16 november na een korte herdenking in besloten kring.
Wij zullen hem vreselijk missen
Geplaatst 14 november 2015

Helaas is onze voorzitter Roel de Haan zeer ernstig ziek. Hij ligt al ruim een maand in het ziekenhuis in Hilversum waar hij is geopereerd aan ernstige maag- en slokdarmbloedingen. Tevens is een tumor in zijn lever gevonden. De prognose is heel slecht. De verwachting is dat hij niet meer naar huis zal komen. Hooguit kan hij nog worden overgeplaatst naar Naarderheem als zijn gezondheidstoestand het toelaat.
Wie hem wil bezoeken of een kaartje sturen, hij ligt in ziekenhuis Ter Gooi Hilversum, Afdeling De Brug, Kamer C 110.
Geplaatst 31 oktober 2015

Het Steunfond van Toneelgroep De Vesting heeft inmiddels een cheque van 2500 euro uitgereikt aan Muziekvendel Nardinc, als ondersteuning van het instrumentenfonds van het Vendel.
Ook voor het korenfestival Vestival Vocaal is een bedrag gereserveerd. Het bestuur beraadt zidh op andere Naardens initiatieven die een financieel ruggesteuntje kunnen gebruiken.
Geplaatst 26 oktober 2015

Op zondag 25 januari heeft een groep van 52 oud-spelers, donateurs, sponsors en vertegenwoordigers van Willem de Zwijger die tot het eind aan Vestingproducties hebben meegewerkt officiëel afscheid genomen van Toneelgroep De Vesting.
Het werd een warm afscheid. Eind van de ochtend was er een ontvangst met koffie en wat lekkers bij Restaurant Fine en om 12.30 vertrok de groep met de bus naar Utrecht. Daar kregen we vóór de voorstelling "Moeder ik wil bij de Revue" en tijdens de pauze een VIP-behandeling met hapjes en drankjes. Na deze echt geweldige musical bracht de bus ons weer terug naar Naarden waar we in Restaurant Fine een uitstekend verzorgd slotdiner hadden met vooraf een gezellig apéritief met live muziek door Gerrit Jan Groothedde. Na het dessert bood Greet Wijnmalen alle aanwezigen een door haar samengesteld herdenkingsboekje "58 theatrale jaren" aan.  Het bestuur huldigde Nellie Edens die meer dan 55 jaar actief lid van de vereniging is geweest; bedankte Ria Steur voor de organisatie van dit geweldige slotfeest en Greet Wijnmalen voor alle inzet die zij, ook in de Naardens Podium tijd, heeft getoond voor het Naardens Toneel.
Rond 22.30 uur namen de gasten toch wel weemoedig afscheid dat velen van hen omschreven als "een warm bad". En dat was Toneelgroep De Vesting dan ook ten voeten uit. Dit afscheid houdt die herinnering in ere.
Geplaatst 26 januari 2015

Het clubgebouw van Toneelgroep De Vesting aan de St. Vitusstraat 37b in Naarden is verkocht. Het gebouwtje werd in 1955 door de vereniging aangekocht van Evert Frakking. Het was zijn timmermanswerkplaats en het gebouwtje dateerde van begin 20e eeuw en bestond uit vier muren, een dak en een zandvloer. Het Vestinggebouwtje werd vele keren door de leden van Toneelgroep De Vesting verbouwd en aangepast aan de eisen van de tijd en het heeft tot 2010 tenminste 2 avonden per week en vele weekenden dienst gedaan als repetitie- en ontmoetingsruimte voor Toneelgroep De Vesting. In 2012 heeft het nog enkele maanden als vervangende repetitieruimte gediend voor ToVeNaar. Nadat de overheid eind 2012 de huur van Bastion Oranje had opgezegd werd het gebouwtje in 2013 ook door Naardens Podium nog gebruikt als repetitieruimte. Toen de toneelactiviteiten van Naardens Podium in 2014 ook ophielden stond het gebouwtje leeg. Daarop besloot het bestuur van Toneelgroep De Vesting het  te verkopen. Dit werd gerealiseerd in december van dat jaar. Dit betekende het einde van een bijzonder tijdperk in de Naardense theaterwereld.
Geplaatst 26 januari 2015

Er is een jaar voorbij. Een jaar zonder theateractiviteit bij Naardens Podium. Het is duidelijk. Het is voorbij. Er is bijna geen animo meer voor amateurtheater in Naarden. Ook bij ToVeNaar waren de toneelactiviteiten dit  jaar minimaal.
De dubieuze rol die de overheid en onbetrouwbare zakenpartners hebben gespeeld in de sfeer van de huisvestings- en opvoeringsmogelijkheden hebben daar de grootste bijdrage aan geleverd. 

Regisseurs wilden geen producties meer opvoeren in onze vaste theaterzaal omdat we ons publiek daar geen passende ontvangst meer konden bieden. De toegang tot de foyer is ons ontzegd door de zaal-uitbater.  Vrijwilligers waren de steeds verdergaande, belachelijke eisen van de zaal-uitbaters zat en gaven het op. Grote producties en kleine eigen producties werden onmogelijk omdat de overheid de huur van onze grote repetitieruimte en tevens vestzaktheatertje (Bastion Oranje) opzegde om het vervolgens (tot nu toe) twee jaar leeg te laten staan. Dat haalt de fut er wel uit bij elk zichzelf respecterend theatergezelschap. En dat terwijl wij financieel gezond waren. Geen van de Naardense toneelgezelschappen krijgt subsidie.

De twee toneelgroepen die samen Naardens Podium vormden (Toneelgroep De Vesting en Toneelvereniging Willem de Zwijger) worden definitief opgeheven. Daarmee komt na 110 jaar een einde aan een bloeiende Naardense toneelhistorie. 

Het bestuur van de Stichting Naardens Podium beraadt zich momenteel nog over het vormen van een speciaal culuurfonds ten behoeve van podiumkunsten in Naarden. De beschikbare middelen hiervoor komen voort uit de verkoop van onroerend goed en inboedel van Toneelgroep De Vesting.
Geplaatst 4 december 2014